Media

מה זה אטימה מכנית או איטום מכני?

אטימה מכנית היא שיטה המשמשת למניעת דליפת נוזלים במשאבות ובציוד אחר לטיפול בנוזלים. מדובר בשימוש באטם מכני, שהוא מכשיר היוצר מחסום בין הנוזל הנשאב לבין

Mechanical seal KRT-D46

למה צריך אטימה מכנית?

איטום מכני מתייחס לתהליך של איטום שני חלקים מכניים או יותר יחד כדי למנוע בריחה או כניסה של נוזל, גז או חומרים אחרים. הוא משמש